Forudsigelser om cloud computing i 2011 – for dummies?

Forfatteren bag “Virtualization for Dummies”, Bernard Golden, publicerede på cio.com for en lille måned siden sine forudsigelser om cloud computing i 2011. De tåler nok en behandling også her.

Han deler sine forudsigelser i to dele: leverandørsiden og kundesiden.

Leverandørsiden

1. Cloud computing-leverandørerne vil fortsætte med at vokse – hvorefter markedet vil ‘implodere’ med hensyn til antal leverandører. Dette begrunder han i, at rigtigt mange virksomheder pt. arbejder på at etablere infrastruktur og serviceplatforme, der ikke nødvendigvis vil være afsætning for på bare mellemlangt sigt. Med andre ord: den gammelkendte konsolidering af et marked.

2. Markedet for cloud services vil gradvist blive segmenteret i kraft af kundernes valg. Golden bruger som eksempel, at markedet pt. tror, at infrastructure-as-a-service er den oplagte service at sælge ind til små og mellemstore virksomheder. Dette vil markedet i flg. Golden opdage, ikke er tilfældet på grund af de it-kompetencer, det kræver at benytte IaaS frem for f.eks. SaaS. Derfor vil de små og mellemstore virksomheder (og organisationer) snarere fokusere på at købe de rette softwarebaserede serviceydelser til deres virksomhed.

3. Også på cloudområdet vil ægte open source-platforme vinde frem. Vi ser på andre områder, f.eks. open source business intelligence, at leverandører og produktsuiter efterhånden har opnået en modenhed, der gør dem anvendelige hos mainstream-kundegrupper også, og ikke bare blandt frontløbere, idealister og startups. Det samme vil ske – øjensynligt med lynets hast – inden for cloud computing teknologistakken, fortrinsvist gennem OpenStack, som dog har det veletablerede Rackspace som ‘fødselshjælper’.

4. Cloud computing vil finde momentum blandt ‘emerging economies’. Årsagen hertil er simpel: valget for mange etabledere og nye virksomheder i de globale vækstøkonomier, bl.a. i Asien, står mellem intet it eller cloudbaseret it. Det er simpelthen ikke et valg, der kan træffes, at man vil have egen serverpark, egne licensaftaler osv. Derfor – og da teknologibaseret vækst er stor i vækstøkonomierne – giver det mening, at cloud computing vil få god vind i sejlene der.

5. Der vil fortsat blive tale om en meget hastig udvikling af services blandt cloud service providers, og måske især blandt leverandører af software-as-a-service. Golden beskriver faktisk, hvordan markedet er blevet blæst omkuld af den hast, hvormed Amazon er i stand til at poste nye features og services ud til kunderne. Personligt er jeg blevet ‘ramt’ i form af, at jeg har opgivet at holde læserne af denne blog ajour med nyskabelserne – og det er virkelig nyskabelser, både indenfor forretningsmodellen og på teknologiområdet. Og denne udvikling vil fortsætte, både i kraft af de økosystemer, der er under kraftig vækst rundt om især de store service-leverandører, og fra leverandørerne selv.

Kundesiden

1. Første forudsigelse på kundesiden går på, at potentielle besparelser og i det mindste større gennemsigtighed omkring omkostningsstrukturen fortsat vil være bærende faktorer i overvejelserne om, hvorvidt en virksomhed eller organisation skal gå cloudvejen. Jeg havde for noget tid siden anledning til at deltage i et seminar, udbudt af OVUM (tidl. Butler), hvor der var meget bred enighed bordet rundt om, at prismodellerne for især platform-as-a-service, men også de øvrige serviceformer, er lige så uigennemskuelige, som mobilpriserne her til lands i 90’erne. Og OVUM forudser, at forvirringen ikke vil blive mindre før om ét til to år, hvor begyndende kundeflugt vil tvinge nogle leverandører til at skifte prispolitik.

2. Fortsat og stigende forvirring om public/private cloud computing. Her mener Golden, at forvirringen vil gå på, hvad der er den ‘rigtige’ cloudmodel for en virksomhed eller organisation. Og både teknologi- og cloudleverandører vil have interesse i at fremme forskellige synspunkter, som alle kan lyde meget plausible. Men som så meget andet i it-verdenen: intet slår god forberedelse – eller som OVUM siger: “do your math”. Jeg tror i øvrigt ikke på, at der findes et absolut svar for en virksomhed. Der er også et vist mål af strategisk valg og organisationspolitiske prioriteringer ind over – og det er kun godt!

3. Forsat og stigende forvirring om hybrid cloud computing. Dette ligger fint i forlængelse af ovenstående: mange vil forsøge at blande bolcherne i posen, så der både er lidt public og lidt private, og så binde platformene sammen gennem fornuftige administrationsværktøjer – som vel at mærke allerede er tilgængelige. Men hvad skal så placeres hvor?? Nu, hvor den eksterne del af hybrid clouden kan sikres så meget og integreres med den interne del så tæt, at du i praksis ikke kan se forskel, hvad er så de determinerende parametre? Ja, som Golden skriver er båndbredde naturligvis fortsat et issue for mange: hvor kraftig er din forbindelse til internettet og hvor meget kan du med sikkerhed få din forbindelse til cloud driftcentret til at give?

4. Igen i smuk forlængelse af foregående betragtning: der vil fortsat være betydelige it-arkitekturmæssige udfordringer: hvordan sikrer vi i praksis både robusthed, fleksibilitet, sikkerhed og effektivitet (ikke mindst i økonomisk henseende) i et rent cloudbaseret eller et blandet (hybrid) miljø? Kan vi anvende de arkitekturprincipper, der har været rådende indtil nu, eller vil nye modeller og principper dukke op som følge af cloudmodellens gradvise vækst?

5. Den sidste forudsigelse går på, at udfordringen for it-afdelingerne vil være stigende. Golden nævner tre områder: a) tilpasning af de interne processer på it-området, så de understøtter organisationens brug af cloud computing – altså f.eks. stigende automatisering af ressourcetildeling og -udfasning, b) vedligeholdelsen af den dynamiske applikationsportefølje, der følger af at bruge cloud – jf. ovenfor om nye arkitekturprincipper, og c) evnen i it-organisationen til at scalere og tilpasse sig måske et stærkt stigende antal applikationer, som forretningen ønsker – og tager sig den frihed – at tage i anvendelse… På grund af f.eks. software-as-a-service kan dette antal meget let vokse betydeligt, og er din it-afdeling klar til at håndtere det i forhold til aftaler, support, brugeradministration og rettigheder samt afregning?

Dansette