Praktiske clouderfaringer i følge Cloud Slam 2010

Det er muligt, at cloud computing er i sin vorden, men i følge flere af oplægsholderne på Cloud Slam 2010 er der allerede høstet mængder af erfaringer. Mange af virksomhedernes erfaringer handler naturligvis om, hvordan det er gået med at implementere deres services eller produkter i en cloud-sammenhæng. Oftest er erfaringerne gode, og er de det ikke, hører vi næppe heller om det.

Det mest interessante er naturligvis at høre om erfaringerne hos de, der ikke (direkte) har noget at sælge, og naturligvis særligt, hvis noget er gået galt. Dette sidste kan det være meget svært at blotlægge for f.eks. en offentlig kunde uden at komme til at hænge en bestemt leverandør ud – og det gør man jo ikke. Derfor har mange af præsentationerne ved Cloud Slam som objektive formidlere af praktiske erfaringer, naturligvis begrænset værdi.

Canadian Federal Government. Cloud Computing in the Canadian Federal Government. For at etablere grundlaget for et cloud projekt på tværs af den føderale regeringsadministration i Canada har man etableret et cloudbaseret samarbejdsværktøj for deltagerne. Disse er alle udpeget af lokale it-chefer og har bl.a. til formål at identificere og udvikle nye, tværgående services og specifikationer. Deres mål er bl.a. at etablere en fælles, virtualiseret platform for drift af forskellige typer applikationer i en community cloud. Sikkerhedsmodellen for løsningen består af tre lag: nederst et datalag, dernæst et applikationslag og sidst præsentationslaget i form af en web-grænseflade (det har man vist hørt før…). Der kan så etableres særskilte policies for de enkelte lag, der kan medvirke til at hindre sikkerhedsbrud. Hvad de allerede – eller næsten allerede – har på plads af løsninger er følgende:

 • Software-as-a-service: tværgående dokumenthåndtering, rejseafregning, fælles ‘virksomhedssystemer’, samarbejdsservices
 • Platform-as-a-service: fælles mainframe-løsning, fælles midrange løsning, fælles databaseløsning, fælles desktop platform
 • Infrastructure-as-a-service: virtuelle maskiner, virtuel storage, virtuelle firewalls, virtuelle netværk mv.

Cloud ICT. The most current status of Cloud Computing activity globally. Cloud ICT har udarbejdet – og arbejder fortsat på – en undersøgelse af den praktiske implementering af cloud computing – nu og forventet. De højeste scores får application hosting, databaser og remote storage. Relativt få ser pointen i at bruge cloud computing til disaster recovery, men det ligger jo på sin vis implicit i at anvende cloud computing til almindelige driftsopgaver. Relativt stor er naturligvis også forventningen om at ville bruge cloud computing til udvikling og (it-)læring. Hvad der er yderligere interessant er, at 96% af de, der havde igangsat et cloud projekt, vurderede det som succesfuldt. Dette skyldes dog formentlig, at man med de første projekter vælger de relativt sikre kort, og at de første forsøg typisk er af meget begrænset størrelse. Og endelig: deltagerne i undersøgelsen vurderede, at der typisk var mere end 50 konkrete scenarier for anvendelsen af cloud computing i deres organisation. Så er der da nok at tage fat på!

IBM. IBM lessons learned on the cloud. IBM har (uvist hvordan og med hvem) foretaget en return-on-investment analyse, der viser, at sammenholdt med traditionelle driftsformer er der ganske vist ekstra omkostninger til deployment, men de frie midler til nyudvikling vokser til op imod 50% af det samlede forbrug fra 10-15%.

McKenna Long & Aldridge. Cutting to the Chase: Cloud Computing from the Customer’s Perspective. Advokatfirmaet MLAs gennemgang baserer sig meget på cloud computing set fra et juridisk/kontraktuelt perspektiv. En konkret ‘use case’ er Googles forretningsbetingelser og privacy policy, hvor MLA konstaterer, at Google bl.a. forbeholder sig ret til at ændre i indholdet i servicen (altså kundens data!) for at kunne levere servicen, og at brugerne kan anvende servicen ’som den er’ og i det omfang, ‘den er tilrådighed’. Samtidig påtager Google sig (naturligvis) intet ansvar for skader, som kunden måtte af lidt som følge af sletning, korrumpering eller på anden måde tab af data(-integritet). Lyder dette bekymrende? Ja, men det gælder også for din G-mail-konto!

Nice Software. Platform-as-a-Service (PaaS) – customer successes and hurdles building Public Cloud offerings. Nice Software har samarbejdet med nogle af de store udbydere af public cloud-leverandører. Her har sikkerhed naturligvis været både en central bekymring for kunderne, men også et stort arbejde at sikre. Det gælder både den faktiske sikring af data, brugerautentifikationen og efterlevelsen af revisionskrav. En anden udfordring er at få netværksinfrastrukturen til at fungere – på tværs af virtuelle miljøer og især på tværs af leverandører. En central erfaring var, at kunder ville have private clouds, men med mulighed for hurtige udvidelser til en public cloud for at tage et midlertidigt peak load (såkaldt cloud bursting).

Openlogic. Top 10 Lessons Learned from Deploying Hadoop in a Private Cloud. Openlogic er et it-service og -supportfirma med speciale i open source-produkter. De har selv implementeret en private cloud til at håndtere deres kæmpe datamængder, der bl.a. involverer en masse kode til open source produkter. Til at understøtte deres cloud-løsning valgte de Hadoop, der er et Apache-baseret projekt, der udvikler værktøjer til håndtering af komplekse it-miljøer og lagring af meget store datamængder – der, hvor traditionelle relationsdatabaser typisk må give op. Blandt de erfaringer, de gjorde sig med implementeringen var, at konfigureringen af miljøet er nøglen til succes, at det ikke er en hvilken som helst hardware, der kan anvendes, at det tager meget lang tid at arbejde med meget store datamængder, og at det ville have været urimeligt kostbart, hvis de skulle have valgt en kommerciel public cloud. Samtidig skal man være indstillet på, at ting i sådan et projekt vil gå galt – meget!

Platform Computing. Private Cloud Computing Marches On; 6 Case Studies Defining An Industry. Platform Computing har konstateret nogle generelle udfordringer for de kunder, de har hjulpet med at etablere private clouds. For det første er den eksisterende infrastruktur meget heterogen med kostbare virtuelle og fysiske siloer, der ikke uden videre kan forenes. For det andet er hele applikationsplatformen heterogen og med hastigt voksende datamængder. For det tredje er der ikke altid givet mandat til at konsolidere servere, driftscentre, leverandører og måske applikationer. Alt dette kan give udfordringer for realiseringen af en cloud løsning.

Synteractive. Windows-based IaaS: Lessons in the Cloud – The Recovery.Gov Story. Først: recovery.gov er et website, der giver mulighed for at følge og anmelde potentiel svindel, misbrug eller spild i det offentlige i USA. De erfaringer, man høstede, var i meget kort overskriftform disse: 1) Kend omfanget og karakteren af dit problem, 2) baser dine beslutninger på en strategi – ikke fra hånden i munden, 3) start med de lavthængende frugter, og 4) automatisering er nøglen til succes. Den manuelle vedligeholdelse af et inhouse driftsmiljø skal ikke blot erstattes af den lige så manuelle (men knapt så fysiske…) vedligeholdelse af et virtuelt driftsmiljø i skyen…

Taneja Group. State of the Industry: Survey Reveals Barriers and Opportunities for Development and Testing in the Cloud. Taneja Group lavede sidste år sammen med Platform Computing en undersøgelse af cloud computings potentiale i test- og udviklingsmiljøer. Disse er ofte mere dynamiske end resten af organisationen, og kan derfor give en forsmag på, hvor udbredt, cloud computing kan blive i produktion senere hen. De centrale udfordringer for anvendelsen af cloud computing til test og udvikling blev identificeret som disse: 1) virtuelle og fysiske it-ressourcer håndteres adskildt, og det kan derfor være vanskeligt for organisationen at få den nødvendige sammenhæng på tværs, 2) det er vanskeligt at dele it-ressourcer mellem udviklerteams, og 3) der skal hele tiden ske konfigurering af miljøerne, hvorved udviklings- og testprocesserne kan blive forstyrret. Men også forhold som at brugerne (udviklerteamsne) ikke har den nødvendige kontrol over it-ressourcerne, og at nye ressourcer er for længe undervejs (!) er fremtrædende barrierer.

TheInfoPro. What 100 organizations say they’re doing about cloud: now and two years from now. InfoPro er endnu et analysefirma, der har kigget nærmere på kundernes forventede brug af cloud computing, denne gang med fokus på infrastruktursiden. TheInfoPro fokuserer normalt på Fortune 1.000 virksomhederne, og bruger dem som pejlemærke for resten af markedet. Resultaterne af undersøgelsen, der gennemførtes her i foråret 2010, er bl.a., følgende:

 • Der er ikke nogen generel enighed om definitionen af cloud computing.
 • Cloud computing er ikke et nul-sumsspil; der skal en investering til, og ikke alle gevinsterne for brugerne er økonomiske.
 • Kunderne vil starte med cloud computing i det små, og så forøge anvendelsen selektivt.
 • Private clouds er ca. to år længere fremme i faktisk udbredelse, end det mere radikale public cloud computing.
 • Sikkerhed er stadig et kritisk spørgsmål og en mulig ’show stopper’ for udbredt anvendelse.
 • De traditionelle it-leverandører har stadig kontrollen med cloud-markedet, ikke mindst på grund af forkærligheden hos kunderne for interne (private) clouds. (Dette giver jo gode muligheder for de, der f.eks. også er hardwareleverandører.)

TRAC Research. Best Practices for Managing Hybrid Cloud Environments. Deres undersøgelser viser nogle tendenser på cloud-markedet: 1) hybrid clouds synes at være den mest populære cloud-form set fra slutbrugerne (forretningen), 2) organisationerne er meget selektive med, hvilke it-services, der flyttes til skyen, 3) formålet er oftest at håndtere uventede udsving i forretningens behov, 4) der skal være fokus på data backup og disaster recovery, og 5) det bedste er at anvende en ‘et-skridt-af-gangen’-tilgang.

De største ledelsesmæssige udfordringer ser ud til at omfatte følgende: 1) det er meget vanskeligt at give ædrulige bud på udsving i mængden af nødvendige cloud-ressourcer, 2) det er svært at vurdere konsekvenserne for slutbrugerne af udsving i den tildelte ressourcemængde, 3) det er ikke muligt at forudsige konsekvensen for performance af udrulningen af nye services, 4) der er udfordringer med interoperabiliteten på tværs, og 5) det er umuligt at validere de performanceinformationer, cloud-leverandørerne giver (hvor ligger f.eks. årsagen til konkrete performanceudfordringer: manglende ressourcer, dårlig performance i infrastrukturen eller i applikationen, flaskehalse eller andet?).

Endelig fremhæver TRAC Research disse styringsværktøjer som nødvendige for en effektiv udnyttelse af en cloud-baseret driftsplatform:

 • Muligheden for at synkronisere data mellem intern og cloud-baseret infrastruktur
 • Muligheden for at monitorere cloud-ressourcer og interne it-ressourcer gennem ét fælles værtøj
 • Muligheden for at monitorere ressourceudnyttelsen i realtid eller næsten realtid
 • Muligheden for at måle og følge slutbrugeroplevelsen
 • Muligheden for at load teste systemer, der hostes på en cloud-platform

WIPRO. Wipro’s Experience with private infrastructure Cloud. De udfordringer, som WIPROs kunder typisk stod med forud for implementeringen af en cloud-løsning, var 1) “server sprawl” (kan vist ikke oversættes til noget lige så sigende …), 2) dårlig udnyttelsesgrad, 3) fastlåsning til applikationer – ingen fleksibilitet, og 4) behov for løsninger og teknologier imødekommes ikke. Når det kommer til etableringen af en cloud-infrastruktur, anbefaler WIPRO følgende steps:

 • Evaluer det eksisterende marked
 • Etabler et proof-of-concept
 • Etabler (først) en private cloud løsning
 • Rul (først) ud til test- og udviklingsbrug
 • Anvend (først) på applikationer, der anvendes internt (ikke kundevendte)
 • Rul ud på tværs af alle lokationer

Én kommentar til “Praktiske clouderfaringer i følge Cloud Slam 2010”

Dansette