EUs rolle i cloud computing: regulering og forskning og …?

Den 26. januar 2010 fremlagde en arbejdsgruppe under EU-kommissionen en rapport om cloud computing i EU: “THE FUTURE OF CLOUD COMPUTING. OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN CLOUD COMPUTING BEYOND 2010”. Rapporten er resultatet af workshops i en arbejdsgruppe med repræsentanter for store og små leverandører af cloudrelaterede ydelser, offentlige institutioner, forskningsverdenen – og så naturligvis kommissionen selv.

Rapporten beskæftiger sig i stor udstrækning med at definere cloud computing og de forskellige karakteristika, der gælder for forskellige varianter og implementeringer af begrebet. Godt skrevet, men ikke noget nyt. Samtidig kan man måske spørge sig selv, hvorfor noget, der i sin grundsubstans er grænseløst (internettet), og som konstituerer en forretningsmæssig relation mellem kunde og leverandør, overhovedet er relevant for EU? Ja, to årsager er allerede stadfæstet i overskriften…

For det første handler rigtigt mange af de data, der er og vil blive opbevaret i skyen, om EUs borgere, og dem har EU-kommissionen jo af gode grunde rigtigt mange meninger om. Så det rent regulatoriske er vigtigt: hvordan sikres den fortsatte beskyttelse af følsomme data på en måde, så virksomheder og offentlige institutioner fortsat kan drage nytte af de nye teknologier og forretningsmodeller?

For det andet handler det om, at EU har rigtigt mange penge – og mange af de penge går til forskning, ikke mindst under EUs 7. rammeprogram. Derfor går flere af anbefaleringerne i rapporten da også specifikt på forskning i cloud computing, sammenbinding af forskergrupper og opstilling af stor-skala udviklingsfaciliteter.

Anbefalingerne i rapporten lyder i overskriftform således:

Hovedanbefalinger:

  1. The EC should stimulate research and technological development in the area of Cloud Computing.
    Particular research topics to be addressed further are: (1) Elastic scalability; (2) Cloud (systems) development and management; (3) Data management; (4) Programming models and resource control; (5) trust, security and privacy.
  2. The EC together with Member States should set up the right regulatory framework to facilitate the uptake of Cloud computing.
    [T]he specific issues are: (1) Economical aspects; (2) Legalistic issues; (3) Green IT.

Supplerende anbefalinger:

  1. The EU needs large scale research and experimentation test beds
  2. The EC together with industrial and public stakeholders should develop joint programmes [and?] encourage expert collaboration groups
  3. The EC should encourage the development and production of (a) CLOUD interoperation standards (b) an open source reference implementation
  4. The EC should promote the European leadership position in software through commercially relevant open source approaches

Umiddelbart kunne man synes, at flere af disse initiativer burde ligge hos leverandørerne og styres af markedskræfterne, men det er en gammel sandhed, at vekselvirkningen mellem forskningsverdenen og leverandørerne ofte reelt befrugter begge parter. Samtidig kan EU gennem sin tildeling af midler måske påvirke udviklingen en lille smule, så den mere falder i tråd med unionens politiske holdninger.

Man kan afslutningsvist – og i forlængelse af ovenstående – undre sig over, hvor rapportens forkærlighed for open source kommer fra…? Kvalificerede bud modtages gerne!

Dansette