Cloud computing i sundhedssektoren – global sneglefart

Online magasinet Next Generation Healthcare skriver for nylig om en undersøgelse, der ganske vidst er udarbejdet af en leverandør, men som alligevel tegner et billede af, at sundhedssektoren globalt set har meget svært ved at lade sig overbevise om de mulige gevinster ved cloud computing.

Udfordringerne er da også mange.

  • Sundhedssektoren i mange lande er knyttet til byer eller regioner (som i Danmark tidligere amterne, nu regionerne), hvilket i mange tilfælde har givet meget forskellige vilkår og traditioner i forhold til dataopsamling og behandling. Besværet med den digitale patientjournal i Danmark er et glimrende eksempel.
  • Samtidig er sundhedssektorens arbejdsområde meget følsomt. Dels behandler man i stor udstrækning personfølsomme oplysninger, dels kan forkerte beslutninger, baseret på forkerte eller ufuldstændige oplysninger, f.eks. fra it-systemer, man stoler for meget på, få fatale følger.
  • Det spiller givetvist også en rolle, at den industri, der findes omkring den helt overvejende offentlige sundhedssektor, er meget præget af hemmelighedskræmmeri, høje dokumentationskrav og rigide sikkerhedsbestemmelser. Dette skyldes naturligvis regulatorernes behov for at sikre sig – og samfundets borgere – imod lemfældighed, fejl og dermed mulig fejlbehandling, men givetvis også industriens eget behov for at beskytte oplysninger af konkurrencehensyn. Meget medicin er mange år undervejs, og dermed meget dyrt at udvikle, og hvis udviklingsforløbet skal tjenes ind, skal konkurrenterne holdes ude så længe, som muligt.

Karakteristisk er det da også, at Digital Sundhed, den organisation, der har taget over efter det fallerede digital patientjournalprojekt, har en langt mere afdæmpet og evolutionær strategi, end det forgående initiativ havde. Som det fremgår af denne figur fra Rambøll i 2006 (kilde), er der fem trin i strategien, hvor kun de sidste tre indebærer synkron dataudveksling om patienter, medicin mv.

Vender vi billedet lidt, kan vi imidlertid med god ret fastslå, at trin 1 og 2 er implementeret på mange områder, og at det er initiativer på niveau 3, der i hvert fald i Danmark er på tapetet. Tilbage i oktober skrev Version2 da også om det digitale medicinkort, som var under test. I følge Digital Sundhed er løsningen klar til lancering ultimo 2010, og flere pilotprojekter har været gennemført i regionerne med gode resultater.

Men intet tyder på, at man i den forbindelse – eller i andre sammenhænge i Digital Sundhed – har overvejet, om driftsaftaler baseret på cloud computing var en overvejelse værd. Det kan meget vel være, at man har valgt at afvente det SKI-udbud om ASP og cloud computing, der endnu ikke er afsluttet. Men det kunne også være fordi, man er usikre på værdien – hvilket naturligvis kan være fuldt berettiget.

Potentialet for hospitalernes it-afdelinger i cloud computing beskrives også i det tyske on-line tidskrift European Hospital i denne artikel. Og den rette strategi for at få udbredt cloud computing i sundhedssektoren er da nok også en blanding af initiativer fra de enkelte aktører (hospitaler, klinikker, organisationer og myndigheder) og fra konkret samarbejde imellem dem, og så større, nationale initiativer, hvor det at drifte fælles løsninger optimeres teknologisk og økonomisk gennem cloud computing.

Det vil være simpelt nok for et hospital eller et fællesskab mellem f.eks. et hospital, byens eller regionens klinikker/lægehuse og andre med aktiviteter i forhold til f.eks. den samme geografisk afgrænsede patientgruppe, at basere databehandling, opbevaring og dataudveksling i et vist omfang på cloud computing. Formen vil næppe adskille sig meget fra, hvad man kan i dag hos de kendte hostingleverandører – den anderledes forretningsmodel med optimeret ressourceudnyttelse, levering over internettet og mikroafregning for forbruget vil dog sandsynligvis reducere driftsomkostningerne.

Men de helt store gevinster for sundhedssektoren samlet set kommer først, når data og systemer faktisk bliver mere integrerede, og det f.eks. er muligt at basere databehandling i de forskellige hospitaler og hos de forskellige praktiserende læger på komponenter, udgivet som services fra andre aktører i sektoren eller fra private leverandører. Og til at understøtte den form for digitalt samarbejde er cloud computing optimalt.

Dansette