2. generationsværktøjer til cloud management

De fleste it-afdelinger vil nok kunne få slemme drømme om, hvordan de skal sidde med langsomme browserbaserede management konsoller, sløve reaktionstider og uoverskueligt indhold i brugernes utallige cloud-implementeringer – lidt ligesom da de første Sharepoint-installationer begyndte at dukke op i begyndelsen af 2000-tallet. Ingen vidste rigtigt, hvad de ville opnå, og de fleste mistede hurtigt efter interessen – og overlod det til it-afdelingen at rydde op bagefter.

Nå, men det er der naturligvis også råd for på cloud computing-området. Nok lidt vel smart har jeg i overskriften kaldt det for 2. generationsværktøj, men sandt er det, at der ikke er mange leverandøruafhængige værktøjer, der kan give kunden hånd-i-handske med, hvad der foregår, og som kan understøtte den løbende optimering af udnyttelsen. Et sådant ‘metaværktøj’ kan med nogen ret betegnes som et evolutionært spring opad på udviklingsstigen, og derfor betegnelsen.

Leverandøren er Abiquo, der har frigivet et cloud managementværktøj af samme navn. Ud over naturligvis at findes i en kommerciel ‘enterprise edition’, har firmaet også udgivet en ‘community edition’ som open source, så det ikke bare er muligt at afprøve værktøjet, men også at udvikle videre på det, hvis det skulle være ønskeligt. Naturligvis er mange funktioner slået fra i den gratis udgave, men vigtigst er nok, at værktøjet muliggør håndtering af cloud-instanser på tværs af alle de (større) såvel kommercielle som ikke-kommercielle virtualiseringsplatforme.

Hvad der gør det lille firmas værktøj særlig interessant er, at det i følge specifikationerne understøtter konvertering og flytning af virtuelle instanser på tværs af virtualiseringsplatformene. Dette vil om noget kunne lette migrering fra en cloudleverandør til en anden (f.eks. fra en intern til en ekstern eller omvendt – eller mellem eksterne).

Amerikansk bank bruger cloudleverandør til online banking

Den selv efter danske forhold relativt beskedne Sun National Bank i USA med ‘blot’ 70 afdelinger har ikke desto mindre klaret at få SMS-service og online adgang til egne bankoplysninger via f.eks. PDA’er og mobiltelefoner op at stå på fire måneder, bl.a. ved at vælge en cloudleverandør til at understøtte afviklingen. Læs historien her.

De har naturligvis ikke valgt en tilfældig leverandør, men derimod mFoundry, hvis infrastruktur og softwareprodukter allerede er vidt udbredte i bankverdenen i dag. Men det nye er altså, at de også stiller services til rådighed via skyen. Som vi tidligere har beskrevet det i indlægget om sikkerhed, er der meget fokus på standarder og audits i de brancher, hvor der stilles særlige krav til sikkerheden.

Derfor går Sun National Bank da også både efter en certificering (den amerikanske SAS70), og en kontrakt med mFoundry, der muliggør inspektion fra kundens side. Lige præcist dette forhold gør, at banken bevæger sig ind i gråzonen mellem ren cloud og mere traditionel hosting. For skal der kunne foretages inspektion, skal kunden vide, hvor programmel og data er, og leverandøren skal have en detaljeret oversigt over, hvem der har haft fysisk adgang til den underliggende hardware. Dette kan næppe lade sig gøre, hvis cloudleverandøren har driftscentre spredt over hele verden, og hvis der er fri transport mellem installationerne.

Men at Sun National Bank har demonstreret, at der er en pointe i relation til time-to-market på en ny selvbetjeningsløsning ved at anvende en cloudorienteret leverandør, virker troværdigt. Der er naturligvis også andre forhold, der skal være på plads: kunden skal vide, hvad man vil med løsningen, der skal være kendte grænseflader til den bagvedliggende infrastruktur, og der skal stå tilstrækkeligt med interne kompetencer klar til at løfte opgaven.

Dansette