Amazon tilbyder dårligere storageservice

Amazon tilbyder nu, hvad de kalder Reduced Redundancy Storage. Der er tale om en ‘discount’ storagemodel, hvor data kun opbevares i ét datacenter (omend med mangefold redundans dér) frem for i to, og hvor den garanterede tilgængelighed tilsvarende er reduceret. Til gengæld er prisen også lavere – og jo mere, man udnytter servicen, jo billigere bliver den.

Det særligt interessante her er naturligvis den garanterede tilgængelighed. Her sætter Amazon serviceniveauet ned fra 99,999999999% til ‘kun’ 99,99%. Dette er naturligvis tal, som de færreste traditionelle driftsleverandører uden videre kan levere – med mindre, der punges seriøst ud. Men hvad betyder tallene egentlig i praksis?

Simpel matematik giver, at den tilladte udetid med en garanteret tilgængelighed på 99.999999999%, er – hold nu fast – 0,3 millisekunder på et år! Derimod giver en garanteret tilgængelighed på 99,99% en mulig udetid på 53 minutter på et år. Dét kan man da kalde en serviceforringelse!

Mere seriøst må man nok konstatere, at de færreste mainstream kunder behøver en tilgængelighed på storage på mere end 99,99%. Er der tale om vitale services med meget stort volumen, som f.eks. netbetalinger, kan der være en kontant business case i at vælge den bedre SLA med den traditionelle storageform. Men der er penge at spare på at vælge Amazons nye storageplatform for langt de fleste kunder.

Bliver clouden udviklingsplatformenes nye kampplads?

Version2 skrev i sidste uge om, hvordan VMware og Google ‘hjælper udviklere med at hoppe fra sky til sky’. Hurra for det! Endnu et vigtigt skridt hen imod ægte kundekontrol over leverandører og driftsomkostninger… Men hvis man nærlæser artiklen, kan man let få den tanke, at VMware med Google som villig rejsemakker er i færd med at gøre deres Java-variant til en ekstra attraktiv platform at udvikle cloud-applikationer på – og med udsigten til tocifrede væksttal i cloudsektoren ikke noget uinteressant perspektiv.

Som det vil være de fleste bekendt, har Microsoft baseret deres Azure-platform på tilpassede versioner af Windows Server og SQL-databasen, og netop også .NET, altså Microsofts udviklingsplatform. Der er næppe tvivl om, at ‘åbne’ infrastrukturservices og platformservices som en god, gammel Windows Server 2003 eller en pålidelig Linux-variant vil være tilgængelig på markedet også i årene fremover, men hvad vil det betyde, hvis de ’store’ begynder at slås om markedsandelene via udviklingsplatformene også?

Læs mere »

Community om cloud computing

Som man kunne læse forleden på Computerworld.dk, har CA Technologies lanceret et community site om cloud computing. At det er CA, der opretter sitet, er naturligvis mistænkeligt, alene af den grund, at de har omfattende interesser i cloud computing. Ser man bort fra ophavet, er det dog naturligvis interessant, at der er et sted på nettet, hvor cloud-brugere kan poste deres erfaringer, selvom det svarer nogenlunde til at anbefale bilmærker på tværs af kloden. Der er da heller ikke sket meget på sitet de første to uger, det har levet.

Der er enorme forskelle på, hvilke behov, den enkelte kunde har, og hvordan den enkelte leverandør – endda i det enkelte land – kan imødekomme disse behov, også selvom vi taler så generisk en platform, som cloud computing. Bevars, skal man bare bruge en Windowsserver, er der nok ikke stor forskel på, om man kommer fra Nigeria, Norge eller New Mexico. Men så snart, vi begynder at se på, hvad serveren skal bruges til, kommer forskellene frem.

Læs mere »

Cloud computing expo

Hvis man er til store messer, hundredevis af workshops og sessions, kæmpe paneldebatter – og samtidig er interesseret i cloud computing, så kan man få alle sine lyster styret på én gang på Cloud computing expo. Det vil nok ikke være overdrevet at kalde de tilbagevendende messer de største af deres slags, altså med cloud computing som (eneste) emne.

Folkene bag regner f.eks. med, at deltagertallet globalt set vil runde 50.000 i 2012. Foreløbig bevæger man sig dog på mere beskedne 5.000, men med over 100 sponsorer er der også masser af leverandørinteresse i messerne, hvilket er en naturlig følge af, at området er nyt og stadig meget hypet.

Geografisk er der Cloud computing expos i følgende byer: New York (foråret 2011), Silicon Valley (1-4 november 2010), Prag (21-22 juni 2010), Tokyo (11-13 maj 2011) og Hong Kong.

Der er ingen tvivl om, at begivenheden i Californien til november er den, der tiltrækker sig størst opmærksomhed. Det kan ses alene af mængden af sponsorater, sammenlignet med et noget mere beskedent antal for den europæiske pendant. Men det er da morsomt at kunne konstatere, at platinum plus-sponsoren i 2010 i Prag er Abiquo, dem, der for kort tid siden frigav både en open source og en kommerciel version af deres cloud management software.

Er du interesseret, kan du f.eks. gå ind på programmet for New York-begivenheden her den 19-21 april 2010 og se, hvem der holdt oplæg, og hvad de talte om. Præsentationerne kan du desværre kun downloade, hvis du var tilmeldt…

Her er der en mand, der tør!

Image credit: Commonwealth Bank of AustraliaEndelig en mand, der tør! Denne herre er CTO, CIO og Group Executive hos Commonwealth Bank of Australia har slået sig og sin bank sammen med Bank of America og Deutsche Bank for i fællesskab at skabe en platform for fælles indkøb af it-teknologi.

Michael Harte, som han hedder, er godt irriteret over det ‘vendor lock-in’, også bankerne i vid udstrækning oplever hos deres teknologileverandører. I denne artikel i online magasinet Delimiter klager Harte over, at det faktisk ikke (længere) er de store leverandører, der driver udviklingen hen imod real-time services og mere præcis forbrugsafregning. Der er stadig for meget bureaukrati og for stor afhængighed af ‘faste indtægter’ hos leverandørerne, mener Harte.

Hvad han og banken har besluttet er både at dele ud af teknologi og løsninger, de internt har fundet ud af, kan reducere omkostningerne til infrastrukturen, og prøve at enes med to andre store banker om principper for dataopbevaring og databehandling, som de respektive bankers hjemlige kontrolmyndigheder derefter kan vurdere og trygprøve.

Konkret om cloud computing udtrykker Harte frustration over, at den form for teknologi (og forretningsmodel) i stor udstrækning går bankernes næse forbi, fordi de er tvunget til at anvende forældede principper i deres it-drift. Kunne nogle fælles standarder anvendes til at løse op for dette og muliggøre f.eks. community clouds eller egentlige public clouds, der kunne anvendes af bankerne – måske endda med fælles services til deling, hvor de ikke understøtter egentligt differentierende processer – kunne en omkostningsreduktion både betyde bedre priser for forbrugerne og et større pres på de traditionelle teknologileverandører om at komme ‘ind i kampen’.

Cloud computing i sundhedssektoren – global sneglefart

Online magasinet Next Generation Healthcare skriver for nylig om en undersøgelse, der ganske vidst er udarbejdet af en leverandør, men som alligevel tegner et billede af, at sundhedssektoren globalt set har meget svært ved at lade sig overbevise om de mulige gevinster ved cloud computing.

Udfordringerne er da også mange.

Læs mere »

2. generationsværktøjer til cloud management

De fleste it-afdelinger vil nok kunne få slemme drømme om, hvordan de skal sidde med langsomme browserbaserede management konsoller, sløve reaktionstider og uoverskueligt indhold i brugernes utallige cloud-implementeringer – lidt ligesom da de første Sharepoint-installationer begyndte at dukke op i begyndelsen af 2000-tallet. Ingen vidste rigtigt, hvad de ville opnå, og de fleste mistede hurtigt efter interessen – og overlod det til it-afdelingen at rydde op bagefter.

Nå, men det er der naturligvis også råd for på cloud computing-området. Nok lidt vel smart har jeg i overskriften kaldt det for 2. generationsværktøj, men sandt er det, at der ikke er mange leverandøruafhængige værktøjer, der kan give kunden hånd-i-handske med, hvad der foregår, og som kan understøtte den løbende optimering af udnyttelsen. Et sådant ‘metaværktøj’ kan med nogen ret betegnes som et evolutionært spring opad på udviklingsstigen, og derfor betegnelsen.

Leverandøren er Abiquo, der har frigivet et cloud managementværktøj af samme navn. Ud over naturligvis at findes i en kommerciel ‘enterprise edition’, har firmaet også udgivet en ‘community edition’ som open source, så det ikke bare er muligt at afprøve værktøjet, men også at udvikle videre på det, hvis det skulle være ønskeligt. Naturligvis er mange funktioner slået fra i den gratis udgave, men vigtigst er nok, at værktøjet muliggør håndtering af cloud-instanser på tværs af alle de (større) såvel kommercielle som ikke-kommercielle virtualiseringsplatforme.

Hvad der gør det lille firmas værktøj særlig interessant er, at det i følge specifikationerne understøtter konvertering og flytning af virtuelle instanser på tværs af virtualiseringsplatformene. Dette vil om noget kunne lette migrering fra en cloudleverandør til en anden (f.eks. fra en intern til en ekstern eller omvendt – eller mellem eksterne).

Amerikansk bank bruger cloudleverandør til online banking

Den selv efter danske forhold relativt beskedne Sun National Bank i USA med ‘blot’ 70 afdelinger har ikke desto mindre klaret at få SMS-service og online adgang til egne bankoplysninger via f.eks. PDA’er og mobiltelefoner op at stå på fire måneder, bl.a. ved at vælge en cloudleverandør til at understøtte afviklingen. Læs historien her.

De har naturligvis ikke valgt en tilfældig leverandør, men derimod mFoundry, hvis infrastruktur og softwareprodukter allerede er vidt udbredte i bankverdenen i dag. Men det nye er altså, at de også stiller services til rådighed via skyen. Som vi tidligere har beskrevet det i indlægget om sikkerhed, er der meget fokus på standarder og audits i de brancher, hvor der stilles særlige krav til sikkerheden.

Derfor går Sun National Bank da også både efter en certificering (den amerikanske SAS70), og en kontrakt med mFoundry, der muliggør inspektion fra kundens side. Lige præcist dette forhold gør, at banken bevæger sig ind i gråzonen mellem ren cloud og mere traditionel hosting. For skal der kunne foretages inspektion, skal kunden vide, hvor programmel og data er, og leverandøren skal have en detaljeret oversigt over, hvem der har haft fysisk adgang til den underliggende hardware. Dette kan næppe lade sig gøre, hvis cloudleverandøren har driftscentre spredt over hele verden, og hvis der er fri transport mellem installationerne.

Men at Sun National Bank har demonstreret, at der er en pointe i relation til time-to-market på en ny selvbetjeningsløsning ved at anvende en cloudorienteret leverandør, virker troværdigt. Der er naturligvis også andre forhold, der skal være på plads: kunden skal vide, hvad man vil med løsningen, der skal være kendte grænseflader til den bagvedliggende infrastruktur, og der skal stå tilstrækkeligt med interne kompetencer klar til at løfte opgaven.

Sådan får du en server hos Amazon i 25 lette steps – og to ret svære. En illustreret fortælling

Meget skriveri om cloud computing bevæger sig i luftlag, det er svært at relatere sig konkret til. Derfor er der her en meget konkret beskrivelse af, hvordan man får fingre i en standard Windows-server hos Amazon. Processen går over 27 steps, hvoraf langt hovedparten er meget simple. Dog kræver to af stepsne lidt mere end det sædvanlige. Klik på billederne i artiklen for at se dem i fuld størrelse.

Læs mere »

Dansette