Lektion 8: Hvordan kommer man i gang med de første forsøg?

Nogen gør det i stor skala, som f.eks. Bane Danmark med mediedækkede workshops med topchefer og potentielt titusindvis af daglige brugere – andre tager den mere med ro, når de skal i gang med cloud computing. Men hvad er den rigtige måde at gribe det an på? Det er det naturligvis ikke muligt at give et entydigt svar på, men i denne lektion gennemgår vi nogle naturlige trin, man bør eller kan gå igennem i forbindelse med etableringen af et første forsøg.

Som med så meget andet – ikke mindst it-relateret – handler etablering af det første cloud computing-projekt om god forberedelse. Faktisk mener OVUM, at de samlede omkostninger til cloud computing-projekter kan være lige så store, som ved traditionel systemimplementering, bl.a. på grund af de store omkostninger til forberedelse. På den anden side: det koster også pænt med tid, penge og kræfter at etablere en ny driftsaftale hos en af de traditionelle hostingleverandører, så mon ikke, der stadig i mange tilfælde er en positiv business case.

Læs mere »

Lektion 7: Er cloud computing noget for det offentlige i Danmark?

PACTORs Cloud Computing-skole

Det korte svar er ‘ja’. Det lidt længere er, at ‘det kommer an på til hvad’. Som nævnt i lektionen om sikkerhed, er der bestemte krav, det offentlige skal leve op til – nogle af kravene er skrappere end det, der gælder for private virksomheder, andre er helt på linje med.

Men på rigtigt mange områder vil det offentlige kunne have glæde af cloud computing – i den rigtige form og indført på den rigtige måde. I denne lektion gennemgår vi nogle konkrete scenarier, der vil sætte offentlige institutioner i stand til at høste gevinster af cloud computing.

Læs mere »

Lektion 6: Hvordan håndteres sikkerheden i cloud computing?

PACTORs Cloud Computing-skole

Sikkerhed er blevet udråbt til den største enkeltudfordring med cloud computing, bl.a. med afsæt i den langt mindre transparens, der er i leverandørens infrastruktur og organisation, end der er i traditionel hosting. Der er ingen tvivl om, at man skal tænke sig godt om, når man vælger leverandør af cloud services.

Men på den anden side: leverandørerne er meget optaget af at kapre kunder på dette nye marked, og de er stort set alle (i hvert fald de markedsledende) virksomheder, der dominerer andre grene af it-sektoren: Microsoft, Google, IBM og Amazon for nu at nævne nogle få. Disse it-branchens giganter kan ikke tåle at få et ry for at levere cloud services, der ikke er sikre, der ikke overholder internationale standarder, og som store offentlige eller private kunder ikke tør anvende til kritiske forretningsapplikationer.

I denne lektion gennemgås nogle af de kritiske udfordringer med sikkerheden omkring cloud computing. Men det er værd at have i baghovedet, at nogle af udfordringerne lige så vel kan ligge på kundens side, f.eks. med at overbevise sig selv om, at leverandørens garantier er gode nok.

Læs også om standarder for cloud computing-sikkerhed sidst i lektionen.

Læs mere »

Cloud computing kan booste innovation…?

I sin 2010 Trend Brief: 2010 Trends to Watch: Cloud Computing, skriver det anerkendte it-analyseinstitut OVUM (tidligere Butler Group, DataMonitor m.fl.) bl.a., at virksomheder kommer til at vælge cloud computing for at fremme innovationen i organisationen. Hvordan hænger dét sammen?

Laurent Lachal, Steve Hodgkinson, Vuk Trifkovic og John Madden skriver her bl.a., at anvendelsen af cloud computing ikke alene reducerer omkostningerne og besværet med at implementere ny/mere it, men også risikoen. For det første afregnes cloud services helt overvejende efter forbrug og ofte med mulighed for at vælge meget finkornet måling (time-/dagsbasis).

Dermed bliver det at afprøve nye it-understøttede idéer til en langt mere overkommelig investering, end hvis der først skal købes dyr hardware, anskaffes licenser og betales drift i måske flere måneder. Dette gælder helt overvejende Infrastructure-as-a-Service og Platform-as-a-Service. Software-as-a-Service afregnes ofte over længere perioder og er måske typisk knap så skalerbar, som de øvrige serviceformer.

For det andet er implementeringstiden på cloud services ekstremt kort. Det betyder, at nye idéer ikke alene kan afprøves billigere, men ofte også langt hurtigere, end ved mere traditionel it-drift. Forestil dig blot, at et projektteam ønsker at afprøve en særlig version af et stand alone værktøj, de har udviklet eller arbejder på. En implementering vil – naturligvis afhængigt af løsningens størrelse – kunne tælles i dage i stedet for uger, som ofte går med at få udstyr hjem, basiskonfigurere, implementere i en driftsituation med back-up og overvågning mv.

Situationen er dog naturligvis ikke kun lysegrøn. Mange projekter mangler ikke kreativitet, og en stor organisatorisk opgave er det derfor ofte at få kanaliseret de mange gode idéer ind i nogle forretningsmæssigt holdbare løsninger, som både kan realiseres økonomisk og praktisk, og som også hænger sammen med organisationens øvrige it-portefølje. Derfor kan der være en idé i, at også brugen af cloud computing til innovation er underlagt en vis organisatorisk kontrol i form af retningslinier eller koordination.

Big Blue Goes Red

IBM, der ellers har forholdt sig noget afventende overfor public cloud computing konceptet, har nu lanceret en public cloud platform baseret på Red Hats infrastruktur (derfor den dårlige joke i overskriften – sorry!). Med lanceringen er der åbnet for, at udviklere kan eksperimentere med og teste cloudplatformen hos IBM før evt. beslutning om at sætte systemer i produktion på et senere tidspunkt.

Initiativet betyder først og fremmest, at IBM nu også er med på vognen, hvilket reelt bringer den sidste af de store, gamle med op, selvom man med nogen ret kan diskutere, om HP har en reel public cloud platform. Men det betyder også, at en række af IBMs kerneprodukter til udviklere nu kan anvendes i sammenhæng med cloud computing: Lotus forms, DB2 og Websphere Process Server.

Det bør understreges, at IBMs platform overvejende hører hjemme i kategorien IaaS, altså Infrastructure-as-a-Service, idet der er tale om barebone arkitektur til afvikling af egne applikationer. Med Process Server er man dog på vej ind på området for Platform-as-a-Service. Se en gennemgang af de forskellige as-a-service-former i dette indlæg.

Følg et ægte cloud computing projekt

Computerworld.dk har begået et scoop: de har fået lov til at følge Bane Danmarks projekt med at lægge trafikinformationssystemet i skyen! Projektet i sig selv er spændende, fordi det er et storskalaprojekt med potentielt enormt volumen i både kompleksitet og brug. Derfor bliver det noget af et svendestykke for leverandøren, som muligvis bliver Microsoft med sin Azure-platform.

Men samtidig er Computerworlds initiativ spændende, fordi vi får et – omend journalistisk bearbejdet – blik ind bag facaden hos beslutningstagerne i det offentlige (selvom Bane Danmark formelt er en statsligt ejet virksomhed). Det er kun de få, der træffer beslutningerne, og os, der ind imellem får lejlighed til at rådgive dem, der normalt kigger med.

CloudWatch.dk følger naturligvis projektet tæt – og sker der noget særligt bemærkelsesværdigt, vil vi naturligvis skrive om det!

Lektion 5: Hvem er hovedleverandørerne?

PACTORs Cloud Computing-skole

Som det fremgår af de første fire lektioner, er cloud computing en kompleks ting – eller snarere flere komplekse ting samlet under ét begreb. Derfor er markedet for cloud services også meget broget. Er du på jagt efter egentlige services, leveret via skyen? Er du på jagt efter ekstern hosting af din egen sky? Er du på jagt efter software til at styre din egen private cloud – eller hardware til at bygge den på?

I denne lektion giver vi en kort gennemgang af de overordnede typer af cloud leverandører, men går mest i dybden med de, der leverer egentlige services, som kan konsumeres via internettet indenfor de traditionelle rammer af cloud computing. For en meget udførlig og inspirerende – omend noget hulter-til-bulter – gennemgang af 85 cloud leverandører indenfor alle kategorier kan henvises til denne side hos Datamation.

Læs mere »

Lektion 4: Hvilke former for implementering af cloud computing er der?

PACTORs Cloud Computing-skole

Naturligvis kan cloud computing implementeres på flere forskellige måder. Den traditionelle form, hvor alle services konsumeres via Internettet på en eller flere leverandørers alment tilgængelige cloud-platforme, er nok den umiddelbart lettest tilgængelige – den kaldes typisk også public cloud. Men former som hybrid cloud, private cloud og community cloud er også ved at vinde indpas.

Læs mere »

Lektion 3: Hvilke former for cloud computing er der?

PACTORs Cloud Computing-skole

Cloud Computing er mere en samlebetegnelse for en række forretningsmodeller for levering af it-baserede services via internettet, end det er ét samlet koncept. Flere leverandører har forsøgt at ‘knæsætte’ deres betegnelser for services, der kan henregnes til cloud computing, men den største enighed er der om følgende tre typer (senere i lektionen gennemgås nogle af de øvrige):

Læs mere »

Lektion 2: Hvorfor vælge cloud computing?

PACTORs Cloud Computing-skole

Der er ikke noget nyt i, at det kan være en praktisk og økonomisk fordel at lægge driften og vedligeholdelsen af en virksomheds it-infrastruktur uden for ’huset’ til en ekstern leverandør. I den tidligste IT-historie blev dagsordenen sat af store virksomheder, der havde kapaciteten til at drive de systemer, som offentlige og private kunder havde brug for.

Med det voldsomme fald i priserne på hardware og en tilsvarende voldsom stigning i kapaciteten, blev det igennem 1980’erne og 90’erne stadig mere almindeligt, at man etablerede egne it-afdelinger, der tog stadigt større opgaver ind. Men samtidig voksede også ønsket om at overveje outsourcing af driften af økonomiske og driftsmæssige årsager. På mange måder kan cloud computing ses som en naturlig forlængelse af denne tendens.

Læs mere »

Dansette